Konto bankowe parafii: 45 1050 1386 1000 0090 6825 5570

                  Przelew z tytułem: Na cele kultu religijnego

 

 

  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

05.04.2020

 

 NIEDZIELA PALMOWA

 

 

1. Dziękuję p. Łukaszowi i Krzysztofowi za pomoc w uruchomieniu łącza internetowego, dzięki któremu możliwa jest transmisja Mszy św.

 

2. Dziękuję za Waszą troskę o parafię i ofiarność - także w formie wpłat na konto bankowe. Zebrane środki przeznaczone będą na bieżącą obsługę zobowiązań finansowych parafii.                                        

Konto bankowe parafii: 45 1050 1386 1000 0090 6825 5570 

Przelew z tytułem: Na cele kultu religijnego

 

3. Zapraszam na transmisję liturgii Triduum Paschalnego;

 

- Wielki Czwartek g. 18.00

- Wielki Piątek g. 18.00

- Wielka Sobota g. 20.00

- Niedziela Wielkanocna g. 11.00

 

4. Pogrzeby: + Alicja Rzepka, l. 82, zam. ul. Szkolna 29.                                 

                     + Herbert Kałuża, l. 91 zam. ul. Wodna 4.

 

5. Pp Franciszek: Ulegliśmy złudzeniu, iż „możemy pozostać zdrowi w chorym świecie”. W poczuciu niemal wszechmocy, „chciwi zysków pozwoliliśmy, by pochwyciły nas rzeczy, a pośpiech oszołomił”. Oszołomionych „nie obudziły ani wojny i powszechna w świecie niesprawiedliwość, ani nie słyszeliśmy płaczu ubogich i naszej ciężko doświadczonej planety”.  

 

Obecna burza pandemii – mówi papież – to czas sądu. Tyle że sędzią nie jest Bóg, lecz my: musimy osądzić, „co się liczy, a co przemija”, „oddzielić to, co konieczne, od tego, co nie”.

 

                                                                                    

KOMUNIA ŚW. NA RĘKĘ

 

Sprawa przyjmowania Komunii św. na rękę wzbudziła u niektórych wiernych oburzenie. Pojawiły się głosy, że to objaw niewiary, profanacja, a nawet satanizm. W sieci zaczęły krążyć grafiki przedstawiające Chrystusa leżącego we krwi na posadzce kościoła i deptanego nogami przyjmujących Komunię św. na rękę.

 

Jakkolwiek reakcje takie są wyrazem zatroskania o szacunek dla Ciała Pańskiego, to jednocześnie wskazują na nieznajomość faktów bądź na brak szacunku dla postanowień Kościoła. Fakty są bowiem takie, że Kościół aktualnie zezwala na przyjmowanie Komunii na rękę, a zatem katolik wybierając tę formę, w żadnym razie nie popełnia grzechu. Przyjmowanie Ciała Pańskiego na rękę było normalną praktyką w Kościele aż do IX wieku. Jednym z najcenniejszych jej świadectw jest nauczanie św. Cyryla Jerozolimskiego, Zawierają też konkretne instrukcje dotyczące przyjmowania Komunii Świętej: „Przystępując do ołtarza, nie wyciągaj gładko ręki i nie rozłączaj palców. Podstaw lewą dłoń pod prawą niby tron, gdyż masz przyjąć Króla. Do wklęsłej dłoni przyjmij Ciało Chrystusa i powiedz »Amen«. . Drugą  ręką weź  Ciało Pana i włóż do swych ust niezwłocznie, w obecności kapłana. Następnie zatrzymaj się na modlitwie, dziękując Bogu za to, że tak wielkimi zaszczycił cię tajemnicami.

 

Św. Faustyna gdy przyjmowała Komunię, jedna z konsekrowanych Hostii uczepiła się rękawa kapłana. Tak opisała to w „Dzienniczku”: „Kiedy przyjęłam tę Hostię, którą mi podał, druga upadła mi na ręce. (...) Kiedy miałam Hostię w ręku, odczułam taką moc miłości, że przez dzień cały nie mogłam nic ani jeść, ani wrócić do przytomności. Z Hostii usłyszałam te słowa: Pragnąłem spocząć na rękach twoich, nie tylko w sercu twoim”.                                                                                    Kto z czystą duszą przystępuje do stołu Pańskiego zgodnie z przepisami Kościoła, zawsze dostępuje łaski. Bo godne przyjęcie Ciała Pańskiego nie zależy od dłoni czy języka, lecz od serca.