Łaziska Dolne należały do parafii mikołowskiej która  była kiedyś bardzo rozległa. W roku 1821 parafia mikołowska należała jeszcze do diecezji krakowskiej, a później - do wrocławskiej. W 1846 roku ustanowiono dekanat mikołowski, który obejmował 14 miejscowości. Parafia skupiała wówczas jedną czwartą ludności całego powiatu pszczyńskiego.              

     Jeszcze w 1905 roku do parafii św. Wojciecha w Mikołowie należały: Gostyń, Kamionka, Stara Kuźnia, Ligota, Panewniki, Piotrowice, Łaziska Górne, Średnie i Dolne, Piotrowice, Podlesie, Zarzecze, Śmiłowice, Wilkowyje i Wyry. Odrębne parafie w tych miejscowościach powstały dopiero w późniejszych latach XX wieku.               

       Korzenie parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Łaziskach Dolnych związane są z legendą głoszącą, że ówczesny kościół powstał w pobliżu ruin starego, drewnianego kościółka, który to miała pochłonąć ziemia. Na miejscu pochłoniętego kościółka wybudowano pomnik św. Jana Chrzciciela, który został zniszczony przez hitlerowców. Po wojnie zbudowano nowy pomnik, tym razem św. Jana Ewangelisty i to właśnie w tym miejscu 24 czerwca każdego roku odbywa się modlitwa w intencji miasta.

      W lipcu 1957r dekretem księdza biskupa proboszczem parafii św. Wojciecha zostaje ks. Józef Smandzich. Proboszcz parafii mikołowskiej który często odwiedza mieszkańców Łazisk Dolnych i odprawia  nabożeństwa oraz msze św. w kaplicy zrobionej z stolarni u Państwa Malcharek przy ul. Górniczej.

       Pierwszy wpis w Kronice Parafialnej dotyczy wydarzenia które miało miejsce  26 marca 1965. Ksiądz Dziekan Józef Smandzich napisał:  „ksiądz Brunon Pietrzok (wikary parafii św. Wojciecha w Mikołowie)  odbył jak w każdy piątek lekcje religii z dziećmi szkolnymi w kaplicy katechetycznej  (budynek przy ul. Mikołowskiej). Po lekcjach o godz. 1700 szedł w kierunku kaplicy przy ul. Górniczej na  Drogę Krzyżową, ale do kaplicy nie dotarł. Ksiądz w drodze został poinformowany, że nabożeństwo odbędzie się w domu Państwa Cipa przy ul. Szkolnej. Ksiądz  wraz z grupą ludzi udał się na wskazane miejsce. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej  nie mogło zostać odprawione w dotychczasowej kaplicy ponieważ na  drzwiach przy  ul. Górniczej wisiała od kilku dni czarna tablica drewniana z białym napisem: „Wstęp wzbroniony, szkody górnicze”.  Tablica była wielkości 30cm x 10cm. Kaplica przy ul. Górniczej istniała 7 lat czyli od 1958r. 

        W domu u Państwa Cipa ksiądz zastał czysty pokój zamieniony na kaplicę. Kaplica więc została poświęcona i na przygotowanym ołtarzu odprawił mszę świętą a zgromadzeni parafianie śpiewali pieśni postne. Od tego dnia przez następne 40  lat kaplica przy ul. Szkolnej pełniła funkcję kościoła zastępczego, aż do czasu poświęcenia obecnego kościoła parafialnego.

      Już 23 maja 1965r po raz pierwszy w nowej kaplicy dzieci przystępują do Pierwszej Komunii Świętej, a 22 sierpnia 1965r odbył się pierwszy odpust Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Po uroczystości odpustowej kapłani udali się na obiad do Państwa Szuster na ul. Kopalnianej.

    05 września 1965r dekretem Kurii Diecezjalnej ks. Stefan Mieszczanin przychodzący z Czechowickiej parafii został skierowany do Mikołowa na placówkę wikariuszowską. Z polecenia Kurii miał się również zająć duszpasterstwem parafian mikołowskich mieszkających w Łaziskach Dolnych. 

       16 września 1965r  została odprawiona pierwsza szkolna msza święta w kaplicy w Łaziskach Dolnych. Od tego dnia była odprawiana zawsze w każdy czwartek  o godz. 17.00 . Od niedzieli 19 września 1965r w każdą niedzielę odbywają się nieszpory w kaplicy a w każdy poniedziałek msza święta o godz. 6.30 rano.         

          Od 1965r mikołowski proboszcz ks. Smandzich z pomocą swojego wikariusza ks. Mieszczanina usiłowali podjąć  starania o zezwolenia na budowę kościoła w Łaziskach Dolnych. Starania te spełzły na niczym, wobec negatywna opinia opinii oraz zdecydowanego veto ówczesnych władz administracyjnych.      

        Począwszy od października 1965r  w kaplicy przy ul. Szkolnej 8 raz w miesiącu odbywała się nauka stanowa dla młodzieży (w pierwszą sobotę miesiąca). Również w październiku w kaplicy miał miejsce pierwszy ślub rzymski oraz pierwsza nauka stanowa dla mężczyzn.

         28 października 1965r w kaplicy został ustawiony nowy konfesjonał wykonany przez p. J. Cyba,  natomiast 25 listopada 1965r zmontowano dwa piece do ogrzewania kaplicy, a w grudniu ściany zostały wyłożone boazerią. 24 grudnia 1965r odprawiona została msza święta PASTERKA, wnętrze kaplicy nie mogło pomieścić wiernych. 26 grudnia 1965r odbył się pierwszy chrzest w kaplicy. Rok 1965 był szczególnie pracowitym rokiem dla parafian. Pomimo trudności i wszelkich przeciwności parafia ma mieszkanie dla Boga. 

       W lutym 1966r w kościele zostały poświęcone i zawieszone stacje Drogi Krzyżowej, została również poświęcona chrzcielnica. Poświęcenia chrzcielnicy dokonał ks. dziekan Józef  Smandzich.

        9 czerwca 1966r UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA, ołtarze ustawiono na placu wokół kościoła ponieważ nie można było wyjść na procesję na ulice parafii. 

        Od dnia 01 lipca 1966r w kaplicy codziennie będzie odprawiana msza święte również od tego dnia Łaziska Dolne są samodzielną placówką duszpasterską.

      W dniu 26 sierpnia ksiądz dziekan Smandzich otrzymał  urzędową decyzję  z nakazem „doprowadzenia budynku użytkowanego nielegalnie na cele sakralne do stanu zgodnego z jego pierwotnym przeznaczeniem do dnia 10 września 1966r”. W niedzielę 28 sierpnia 1966r w kaplicy zostało wyłożone odwołanie i na prośbę księdza dziekana parafianie którzy mieli skończony 18 rok życia proszeni byli o składanie podpisów. Po zebraniu podpisów odwołanie z podpisami zostało przekazane odpowiedni m władzom. 12 września 1966r parafianie przez cały dzień i noc przebywają w kościele aby pilnować kościoła w związku z decyzją z dnia 26 sierpnia 1966r.   

        11 września 1966r  w kaplicy  gościliśmy „obraz Matki Boskiej Częstochowskiej” uwięziony na  Jasnej Górze. W związku z peregrynacją gościliśmy księdza biskupa Bieńka.

        31 grudzień 1966r  w kronice parafialnej można przeczytać: „Mijający rok dla nas parafian był bolesnym i niełatwym. Dzięki Opatrzności Maryi powstała kaplica i coraz bardziej upodabnia się do skromnego Domu Bożego. Na 1500 mieszkańców rozdzielono 34406 komunii świętych.”

  16 kwiecień 1967r  odbyła się pierwsza wizytacja biskupia w naszej parafii wizytatorem był ksiądz biskup Czesław Domin. 

         Od dnia 22 lipca 1969r ksiądz Stefan Mieszczanin  zamieszkał  w Łaziskach Dolnych przy ul. Szkolnej 14b u Państwa Piecha.

         W lipcu 1970r  wykonano nowy ołtarz i prezbiterium oraz posadzkę w kaplicy.

         24 sierpnia 1971r w tym dniu parafianie odbyli pielgrzymkę  na Jasną Górę. Przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej odprawiona została msza święta w intencji Parafian  Łazisk Dolnych. Celem pielgrzymki było aby uprosić budowę kościoła w parafii Łaziska Dolne.

         12 marca 1972r  ksiądz biskup Czesław Domin przez dwa dni wizytował parafię.  Ksiądz Stefan Mieszczanin przedstawił stan placówki duszpasterskiej i życia religijnego mieszkańców Łazisk Dolnych.

  4 grudnia 1972 święto św. Barbary do parafii przyjechał ksiądz biskup Czesław Domin i razem z księdzem Stefanem Mieszczaninem odprawili w intencji górników mszę świętą.

         W dniu 15 kwietnia 1976r  w Katedrze Chrystusa Króla nasz parafianin diakon Stefan Borowski przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. biskupa Bednorza. 18 kwietnia 1976r w Święta Wielkanocne odprawiona została msza święta Prymicyjna ks. Stefana Borowskiego.

        25 sierpnia 1976r odpust Parafialny – suma odpustowa odprawiona przez ks. prałata Samndzich. Parafianie z okazji odpustu zakupili 3 nowe ornaty: zielony, czerwony i biały.    

        W lipcu 1976r został ukończony remont elewacji kaplicy.

        6 czerwca 1978r  w parafii odbyły się uroczystość jubileuszowe 25 lecia kapłaństwa ks. Stefana Mieszczanina.  

        W dniu 6 marca 1981r ks. biskup  Herbert Bednorz ustanowił parafię pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Łaziskach Dolnych. Teren nowo erygowanej parafii został wyłączony z parafii św. Wojciecha w Mikołowie. Ksiądz Stefan Mieszczanin dekretem ks. biskupa został mianowany proboszczem.          Po niespełna 5 miesiącach ks. Mieszczanin otrzymuje dekret o przeniesieniu na parafię  do Wilczy. 16 sierpnia 1981r w parafii odbyła się uroczystość pożegnalna odchodzącego ks. Stefana Mieszczanina. W grudniu 1981 roku ks. Mieszczanin został wicedziekanem dekanatu knurowskiego. Zmarł 31 maja 1983 w Knurowie, pochowany 3 czerwca 1983 w Kochłowicach.        

      18 sierpnia 1981rkksiądz Gerard Kapica z rąk księdza biskupa Herberta Bednorza otrzymał dekret administrowania parafią w Łaziskach Dolnych. Parafianie w dniu 23 sierpnia 1981r  powitali Nowego Proboszcza w progach kaplicy przy ul. Szkolnej.

      W grudniu 1981r rozpoczęły się prace nad budową dzwonnicy z lewej strony kaplicy. Z początkiem 1982r  nad parafią rozległ się dźwięk dzwona wzywającego na nabożeństwa.

      Do Seminarium Duchownego w październiku 1981r wstępuje p. Bogdan Reder.

      Marzec 1982r w parafii odbywa się wizytacja ks. bp. Czesława Domina.

      We wrześniu 1982r została dokonana przebudowa prezbiterium: ściana czołowa prezbiterium została wyłożona boazerią, wydzielono dwie zakrystie  z lewej i prawej strony prezbiterium, cała kaplicy została wymalowana, na zewnątrz teren pod ławkami został wyłożony żwirem.

       11 czerwca 1983r  dokonano poświęcenia nowego ornatu maryjnego i nowych komeszek dla ministrantów. 07 kwietnia 1984r główny projektant przestrzennej zabudowy wyznaczył działkę przy ul. Mikołowskiej pod budowę nowego kościoła.

       W sierpniu 1984r przez p. Cybę został wykonany Krzyż Misyjny a od 1 września  do 9 września 1984r w parafii zostały odprawione Misje Parafialne.

       Pod koniec 1985r rozpoczęto starania związane  budową kościoła parafialnego, domu katechetycznego i probostwa na działce przy ul. Mikołowskiej pomiędzy Państwem Ciszewski a Państwem Liboski. Nasz parafia została ujęta w planie budownictwa sakralnego z możliwością budowy kościoła w latach 1986 – 1990. Ksiądz proboszcz otrzymał również pismo, iż powierzchnia zabudowy może wynieść 1200m2.

      Maj 1986r odnowiono zewnętrzną stronę kaplicy.

      30 sierpnia 1986r otrzymano zgodę na lokalizację kościoła a inż. Czernow rozpoczął prace nad projektem. 3 grudnia 1986r przedstawiono pierwsze szkice nowego kościoła. Urząd Miasta uzgadnia pozytywnie projekt kościoła i jego lokalizację w dniu 4 marca 1987r. Ks. biskup Damian Zimoń wizytuje parafię i zostaje mu przedstawiony plan budowy kościoła. 19 kwietnia 1987r parafia zakupiła stal na budowę a 3 czerwca zakupiono drewno. Urząd Wojewódzki w maju 1987r zatwierdził lokalizację i budowę kościoła parafialnego. W czasie trzeciej pielgrzymki do Polski Papież Jan Paweł II w Tarnowie poświęcił kamień Węgielny pod budowę naszego kościoła. 27 czerwca 1987r parafianie zdeklarowali ofiary miesięczne na budowę kościoła.  W październiku 1987r  rozpoczęły się rozmowy w sprawie zakupu pola pod budowę budową kościoła parafialnego, domu katechetycznego i probostwa. 26 stycznia 1988r  zostaje podpisany akt notarialny przejęcia pola pod budowę.  Po nieszporach w dniu 6 lutego 1988r projektanci przedstawili parafinom projekt kościoła, probostwa i salek. 10 lutego 1988r grupa parafian w  rogu działki postawili brzozowy krzyż na znak iż jest to teren kościelny przyszłej budowy. Rozpoczęto gromadzenie materiałów budowlanych, wiele parafian przyniosło narzędzia oraz zbędne materiały budowlane. 20 kwietnia1988r rozpoczęło się zbieranie humus z działki. Parafia w dniu 13 maja 1988r otrzymała zezwolenie na budową kościoła parafialnego, domu katechetycznego i probostwa.

      Delegacja z parafii w dniu 28 października 1987r wyjechała na Jasną Górę odebrała obraz cele peregrynacji  w rodzinach.

      14 maja 1988r diakon Bogdan Reder przyjął święcenia kapłańskie. 21 maja 1988r o godzinie 11.00 odbyła się msza prymicyjna ks. Bogdana Reder .

      Czerwiec 1988r wytyczono fundamenty pod budową kościoła parafialnego, domu katechetycznego i probostwa i rozpoczęto kompanie fundamentów ręcznie. Prace na budowie zaczęły się według ulic. Frekwencja na placu budowy jest różna, ale zadawalająca. Na podsypkę pod fundamenty został wykorzystany piasek który został wydobyty z pola Państwa Rogóż. Transport piasku odbywał się samochodami Państwa Lazar, Kurcok, Jabłeka i Gibiec. Równocześnie pan Okoń i pan Macioł z grupą pracowników  rozpoczęli zbrojenie fundamentów pod probostwo a w dniu 31 lipca 1988r ławy fundamentowe probostwa zostały zabetonowane. 10 sierpnia 1988r zostały zabetonowane ławy fundamentowe pierwszego segmentu kościoła przy złej pogodzie ale licznym udziale parafian.

W dniu 17 września 1988r  dokonano betonowania tylnego segmentu ław fundamentowych kościoła. Prace murarskie ścian fundamentowych na probostwie wykonali panowie: Kukla, Golda, Zielonka i Maciąg. Bardzo dużą pomocą finansową na budowę kościoła i probostwa była pomoc finansowa parafi: Mikołów-Mokre, Łaziska Średnie, Wyry, Ruda Śl. – Halemba, Bielszowice.  Z początkiem października 1988r grupa parafian udała się do Wyrskich lasów na wycinkę drzew potrzebnych na stemple pod szalunki stropów, pan Górak przywiózł ścięte drzewa na plac budowy.20 października 1988r  wylano stropy nad piwnicą na probostwie. Teren budowy zabezpieczono przed zimą.

      Podczas kolędy w 1989r  ks. proboszcz Gerard Kapica otrzymał od dużej ilości parafian zapewnienie o chęci pomocy przy budowie z nadejściem wiosny. Z nadejściem wiosny w roku 1989 rozpoczęto wykonywanie szalunków słupów nośnych w kościele a na probostwie rozpoczęto murowanie parteru.

      W czerwcu 1989r po wieloletniej przerwie odprawiona została msza święta w intencji mieszkańców Łazisk Górnych  z prośbą o opiekę patrona Św. Jan Chrzciciela. Wszystkie parafie Łaziskie zgromadziło się wiele mieszkańców. Inicjatywa zorganizowania mszy św. Wyszła od Towarzystwa Przyjaciół Łazisk.

      Prace murarskie na probostwie dalej są prowadzone, pan Suchy wymurował tylną ścianę kościoła natomiast pan Wróblewski podjął się murowania bocznych słupów kościoła.

      30 czerwca 1989r zmarła długoletnia katechetka naszej parafii pani Natalia Duda.

      W lipcu 1989r zabetonowano strop nad parterem probostwa. Coraz trudniej toczą się prace z powodu braku parafian angażujących się w prace na budowie.

      Rodzinie Franciszka Lazar krewni z Niemiec przekazali dar w postaci środków finansowych na zakup pustaków stropowych . W dniach 20 sierpnia i 21 sierpnia transportem własnym synowie pana Lazar przy pomocy parafian zwieźli zakupione pustaki. W wrześniu 1989r rozpoczęto wykonywanie szalunku ostatniego stropu na probostwie oraz zakończono prace murarskie w salkach. 25 września 1989r wykonano betonowanie ostatniego stropu na probostwie. Doprowadzono mury kościoła do wysokości 4m. W październiku cieśle wykonalni więźbę dachową i dach probostwa. Przed 1 listopada 1989r zakończono tegoroczny sezon budowlany i zabezpieczono budowy na zimę. 

W od wiosny na budowie koscioła trwają prace związane murarskie wieży kościoła i tylnej ściany kościoła. 28 maja 1991r ksiądz Borowski odwiedził naszą parafię wraz z swoimi parafianami z RFN. Została odprawiona msza święta a parafianie wraz z księdzem Borowskiem złożyli ofiarę na cel naszej budowy. W czasie wakacji kontynuowano prace betonowania słupów w kościele, murowano ściany wewnętrzne w kościele oraz przygotowywano żelazo na zbrojenie dachu kościoła. Z początkiem września rozpoczęto stawianie stempli pod dach.  W szczególny sposób przyczyniły się ekipy z ulicy Mokierskiej i Polnej. Równocześnie na probostwie trwa tynkowanie piwnic wykonywali. Zła pogoda jesienią nie pozwoliła na wykonywanie prac przy budowie kościoła. Na probostwie po wytynkowaniu piwnic panowie wykonali regał i wykafelkowali ostatnią piwnicę.

     W lutym 1992r p. Walasz wraz z swoim synem wykonali szafę wnękową do jadali na probostwie. W dniu 5 kwietnia 1992r odbyła się wizytacja kanoniczna ks. bpa Janusza Zimniaka. W imieniu młodzieży powitali księdza biskupa Monika Skowron i Loda Wojciech. Pan Alojzy Suchy powitał księdza biskupa w imieniu parafian. Po Świętach Wielkanocnych rozpoczęto dalszy etap budowy: wykonywano szalunki słupów, murowanie wewnętrznych ścian kościoła oraz  rozpoczęto stawianie słupów pod stropodach.

     W sobotę 23 maja 1992r o godzinie 10.00 Ksiądz Proboszcz Gerard Kapica wraz z księżmi dekanatu dziękowali Bogu podczas uroczystej mszy świętej za 25 lat kapłaństwa. Natomiast 10 czerwca 1992r Ksiądz Proboszcz wraz z kolegami rocznikowymi koncelebrował mszę świętą w naszej kaplicy.

     W dniach 19 i 20 czerwca 1992r Ksiądz Proboszcz wyjechał na zaproszenie do parafii Księdza Borowskiego w Niemczech gdzie otrzymał deklarację ze strony tamtejszych parafian o pomocy finansowej dla budującego się naszego kościoła.

     W początkach lipca wykonano prace szalunkowe tylnego stropu kościoła i salek, wykonano zbrojenie i przygotowano do betonowania. 20 lipca 1992r rozpoczęto betonowanie które trwało do późnych godzin wieczornych. W sierpniu rozpoczęto prace deskowania drugiej części stropodachu. 20 września 1992r dokonano ostatecznego położenia betonu nad główną nawę kościała i salek. Pod koniec października rozpoczęto rozpieranie rusztowań ze stropodachu. Kobiety uporządkowały deski, a murarze dokonywali prac murarskich wewnątrz kościoła. W listopadzie rozpoczęto wykonywanie stolarki metalowej. Uporządkowano plac budowy przed zimą. W styczniu 1993r zakupiono dużą partię drewna na stolarkę. Pod koniec marca 1993r ślusarze rozpoczęli dalszy ciąg prac przy oknach. Dokonano szalowania ostatniego segmentu dachu i przygotowano do betonowania. Za otrzymaną dotację z Elektrowni Łaziska zakupiono 8 ton blachy trapezowej oraz płaskiej blachy na pokrycie dachu. Dokonano zakupu szkła ornamentowego i białego do okien kościoła. W połowie lipca zabetonowano ostatni segment stropu i wykonano konstrukcję nad dachową. Poświęcono krzyż na małą wieżę, który w procesji przewieziono do budującego się kościoła i osadzono na małej wieży, która była wcześniej wykonana i osadzona na przygotowanym fundamencie. W wrześniu i październiku murowano skosy ściany głównej oraz wieży. W listopadzie zakończono murowanie wieży i zakończono prace w roku 1993r.