REKOLEKCJE PARAFIALNE

Łaziska Dolne 2023 ks. Adrian Przewoźniak

„Każdy jednak, który wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”   Jl 3,5

CZWARTEK -  „Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty a oblubienica ze swego pokoju!”

                                                                                                                                    Jl 2,16

17.30 -  Nabożeństwo pokutne dla wszystkich

18.00 -  Eucharystia z nauczaniem - pragnienie wyjścia, zaufanie wzajemne, odwaga by wyjść poza utarte schematy…

19.00 - Nauka rekolekcyjna dla wszystkich połączona z Adoracją Najświętszego Sakramentu

 

PIĄTEK -  „I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze
                     prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia”. 
Jl  3,1

17.00 -  Eucharystia z nauczaniem zwłaszcza dla osób trwających w żałobie

18.00  - Droga krzyżowa ulicami parafii

              Po drodze krzyżowej możliwość indywidualnej rozmowy z ks. rekolekcjonistą

 

SOBOTA -  „Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty”!   Jl 2,13,

 

11.30 -  Eucharystia z nauczaniem dla starszych i chorych parafian połączona z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych

13.00 -  Możliwość indywidualnej rozmowy z ks. rekolekcjonistą

16.30 -  Adoracja Najświętszego Sakramentu

17.00 -  Eucharystia z nauczaniem dla wszystkich

 

NIEDZIELA  - „Odpowiedział Pan i rzekł swojemu ludowi: «Oto Ja wam posyłam zboże i                                          moszcz, i oliwę, i nasyćcie się nimi…”      Jl 2,19

7.00 -  Msza święta z nauczaniem dla wszystkich

9.00 -  Msza święta z nauczaniem dla wszystkich

11.00 -  nauczanie dla rodzin i błogosławieństwo rodzin

 

 

                                    ******************************************

 

W N I O S E K

 

o ustanowienie Świętego Jana Chrzciciela patronem Miasta Łaziska Górne

 

 

 

 

 

            My, mieszkańcy Łazisk Górnych wnioskujemy do władz samorządowych o podjęcie działań zmierzających do ustanowienia Świętego Jana Chrzciciela duchowym patronem naszego Miasta. Szczególny kult tego Świętego rozwinął się wśród Łaziszczan od 24 czerwca 1738 roku, kiedy to na terenach naszego Miasta szalała silna wichura powodując dotkliwe straty w dobytku mieszkańców i uprawach na roli. Wówczas to Łaziszczanie złożyli obietnicę, że każdego roku 24 czerwca, w dzień wspomnienia Świętego Jana Chrzciciela nie będą pracować w polu, ani wykonywać ciężkich prac, ale będą zanosić dziękczynienie i prośby o ochronę od klęski zniszczeń powodowanych siłami natury, głodu i wszelkich nieszczęść. Od tamtych lat Łaziszczanie czczą tego Świętego jako swojego patrona i tak jest w tradycji do tej pory. Co roku 24 czerwca, dzień urodzin Świętego Jana Chrzciciela, obchodzony jest w sposób szczególny. W tym dniu, z inicjatywy władz samorządowych naszego Miasta, odprawiana jest uroczysta, plenerowa Msza św. na Wierzysku, przy figurze Św. Jana, z udziałem duchowieństwa z łaziskich parafii oraz Wyr, miejskich i powiatowych władz samorządowych, mieszkańców Łazisk Górnych i okolic. Uroczysty charakter ceremonii zapewniają miejscowe chóry, orkiestra KWK Bolesław Śmiały, OSP, poczty sztandarowe, harcerze. Po zakończeniu Mszy św. jest czas miłych spotkań, rozmów, wspomnień na łonie natury, przy tradycyjnej grochówce ufundowanej przez Burmistrza Miasta. W kolejnych dniach czerwca organizowane są imprezy kulturalno-sportowe pod nazwą Świętojańskie Dni Łazisk – świętują wówczas wszyscy Łaziszczanie.

 

Święty Jan obecny jest w naszej przestrzeni publicznej od wielu lat:

 

 • na Bradzie stoi najstarszy krzyż w mieście z 1738 roku, ufundowany jako dziękczynienie za ocalenie wówczas fabryki szkła;
 • w Łaziskach Średnich kościół parafialny jest pod wezwaniem Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela;                                                                                                                                                                                                                                                
 • na terenach rekreacyjnych u zbiegu Łazisk Górnych, Dolnych i Średnich usytuowana jest kapliczka Świętego Jana Chrzciciela ufundowana w 2014 roku przez Burmistrza Miasta;
 • Wierzysko  -  to miejsce spotkań ku jego czci.

 

 

 

            Nadszedł więc czas aby formalnie usankcjonować patronat Świętego Jana Chrzciciela nad Miastem Łaziska Górne i podjąć w tej sprawie stosowną uchwałę Rady Miejskiej.

 

 

 

            Jan Chrzciciel przyszedł na świat pomiędzy 6 r. p.n.e. a 2 r. p.n.e. w AIN KARIM, zmarł ok. 32 r. n.e. w Macheront. Przez wiele lat św. Jan był pustelnikiem, był prorokiem, który  wzywał do nawrócenia. Udzielał chrztu w Jordanie. Cel chrztu był jeden, a mianowicie przygotowanie osoby do nawrócenia. Chrzest z rąk Jana przyjął także Jezus. Teologowie tłumaczą, że w ten sposób Mesjasz dokonał uświęcenia wody w Jordanie. Dzięki temu woda służy do chrztu świętego, czyli sakramentu, który jest pierwszym i najważniejszym sakramentem dla chrześcijan. Przyjmuje się, że Jan Chrzciciel był obrońcą małżeństwa. Był bowiem tym, który skarcił samego władcę, Heroda, za cudzołóstwo, a ściślej za związek z żoną jego brata. Potępiał ten związek publicznie. Za tę śmiałą obronę trwałości małżeństwa
i czystości obyczajów został skazany na śmierć męczeńską. Jan Chrzciciel został ścięty, a jego głowę, zgodnie z obietnicą Heroda, podano na tacy jego nałożnicy, czego sama się domagała. Natomiast Jezus Chrystus stwierdził na temat Jana Chrzciciela, że między narodzonymi
z niewiast nie było dotąd większego człowieka od Jana Chrzciciela.

 

Warto wspomnieć tutaj słowa Benedykt XVI, który zwrócił uwagę, że: “Jak przystało na autentycznego proroka, Jan dał świadectwo prawdzie bez kompromisów. Obnażał łamanie przykazań Bożych nawet, kiedy dopuszczali się tego możni. I tak kiedy oskarżył o zdradę Heroda i Herodiadę, przypłacił to życiem, przypieczętowując męczeństwem swą służbę Chrystusowi, który jest wcieloną Prawdą”. Było to związane z faktem, iż Elżbieta została napełniona Duchem Świętym, co oznacza, że Jan również został napełniony łaską uświęcającą pochodzącą od Anioła Gabriela, a więc został również uwolniony od grzechu pierworodnego. Z tej przyczyny Kościół – całkiem wyjątkowo – obchodzi uroczystość ku czci Jan Chrzciciela dwukrotnie, nie tylko bowiem 29 sierpnia, czyli w dniu jego śmierci, jak się przyjęło, ale także w dniu jego narodzin, mianowicie 24 czerwca.

 

Kult św. Jana Chrzciciela jest kultem najdawniejszym. Już od wieku IV powstawały kościoły jego imienia. Jest on patronem wielu miast, państw, mnichów, dziewic, pasterzy i stad, krawców, kuśnierzy, kowali, rymarzy, abstynentów, niezamężnych matek, osób skazanych na śmierć. Jest orędownikiem w czasie gradobicia i chorób epilepsji. 

 

Biorąc pod uwagę wspomniane powyżej fakty, iż św. Jan Chrzciciel od dawna towarzyszy mieszkańcom naszego Miasta oraz mając na uwadze jak wybitną i znamienitą osobistością jest postać św. Jana Chrzciciela, należy uznać, że w pełni zasługuje On na miano patrona Miasta Łaziska Górne, tym bardziej, że w środowisku naszych mieszkańców uchodzi On za patrona Łazisk Górnych .

 

 

                                    *****************************************************

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Ogłaszamy nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Powstańców Śląskich w Łaziskach Górnych na rok szkolny 2023/2024

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły zostaną przyjęte do klasy pierwszej z urzędu. Rodzice zobowiązani są do pisemnego zgłoszenia swojego dziecka do szkoły obwodowej.

Druk zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze stron internetowej szkoły: sp5laziska.edupage.org

Uzupełniony i podpisany druk zgłoszenia prosimy składać w sekretariacie szkoły od 13 do 24 lutego 2023r. w godzinach pracy sekretariatu.

Rodzice kandydata potwierdzają wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 21.06. 2023r. do 23.06.2023r.

Termin podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów

nieprzyjętych:  27.06.2023r.

 

Ulice należące do obwodu SP5:

Cicha, Górnicza, Kałuże, Kamienna, Krótka, Ligonia, Mikołowska, Mokierska, Pawła Wyry, Piaskowa, Pogodna, Polna, Poprzeczna, Potokowa, Stara Droga, Stroma, Szkolna, Widokowa, Wierzysko, Wieżowa, Wodna, Wodociągowa, Wyniosła, Zgody

 

 

 

 

 

Sprawozdanie za rok 2022

I. Statystyka

 1. Ilość Parafian: 2115.  (40 nowych rodzin. 121 nowych osób.)
 2. Ilość rodzin: 755
 3. Kolęda: 640 rodzin przyjęło kolędę, 115 - nie przyjęło, czyli 15% (w 2019 nie przyjęło 7%)
 4. Chrzty:    32 (29) 
 5. Pogrzeby: 17 (21)
 6. I Komunia św. :  24 :Wczesna Komunia św. : 4 (12), Dzieci z klasy III: (20) 21
 7. Bierzmowanie  - 23  (66)
 8. Śluby: 10 (3)     
 9. Odwiedziny chorych:   256 (148)  
 10. Rozdzielono Komunii św. :  27 430 (19 788) (47 835 - 2019)
 11. 540 obecnych na Mszach. Na Msze św. uczęszcza 25 % parafian.                                                                                       

 

II. Inwestycje:

 1. Odnowienie cmentarza, fotowoltaika i nagrzewnice,

 

III. Planowane inwestycje:

 1. Porządkowanie cmentarza – wyłożenie kostką brukową głównej drogi

 

IV. Finanse

 1. Kwota spłat: 135 600 zł.
 2. Zadłużenie: 170 400 zł.
 3. Miesięczna rata z odsetkami: 3300 zł.

 

V. Podziękowania:

 1. Ks. prob. seniorowi Gerardowi Kapicy 
 2. Ks. prob. seniorowi Dominikowi Szaforzowi
 3. Paniom organistkom Patrycji Wojtynek i Barbarze  Minął-Wałaszek
 4. Panu kościelnemu Arkadiuszowi Sitko, Aleksandrowi Prasoł i Krzysztofowi Mucha
 5. Grupom parafialnym ADŚ i ŚRF Zespołowi Charytatywnemu na czele z ich animatorami: Danuta Tańczyk,  Janina Balas i Róża Gąsiorek
 6. Szafarzom: Grzegorzowi Suchy, Robertowi Szojda, Arkadiuszowi Sitko, Tomaszowi Pawlik
 7. Paniom katechetkom
 8. Ministrantom
 9. Panu Krzysztofowi Żakowi i Łukaszowi Rojkowi
 10. Panom Henrykowi i Czesławowi Ziętkom
 11. Przyozdabiającym i sprzątającym kościół: Katarzyna Mateja, Łucja Kalita
 12. Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie świątecznego wystroju naszego kościoła
 13. Za dary stołu
 14. Wszystkim Wam, drodzy Parafianie, za modlitwę, wsparcie, dobre rady, zaangażowanie w życie parafii oraz składane ofiary na realizowane inwestycje i ogrzewanie kościoła.

 

Skład Duszpasterskiej Rady Parafialnej 2022

 Z urzędu:

 1. Ks. Zbigniew Mizia
 2. Patrycja Wojtynek
 3. Izabela Papała
 4. Robert Szojda

 

 

 

Z mianowania:

 5. Danuta Tańczyk

 6. Balas Janina

 7. Pelagia Buczek

8. Iwona Mucha

 9' Katarzyna Pawlik  

10. Krzysztof Żak

11. Paweł Głośny

 

 

 

Z wyboru:

 

12. Krystyna Brząkalik

 

13. Grzegorz Kowalski

 

14. Martin Mistarz

 

15. Arkadiusz Sitko

 

16. Grzegorz Suchy

 

17. Krzysztof Toman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Serdecznie witamy

na stronie parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

w Łaziskach Dolnych

 

maryja.jpg - Mniejszy (wys. 180px)